Ziek en spijbelen (ongeoorloofd verzuim)

Het allerbelangrijkst is dat leerlingen naar school gaan en niet thuisblijven! Heeft een leerling problemen? Is er iets aan de hand? Dan is het belangrijk dat hij of zij leert op tijd hulp te vragen en niet zomaar thuisblijft.

Bij spijbelen zoekt de school in overleg met de ouders en leerling een oplossing. Spijbelt de leerling veel? Is hij of zij zonder goede reden niet op school? Of vaak te laat? Dan geeft de school dit door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont.

De leerplichtambtenaar mag om meer informatie over het spijbelen vragen. Ook kan hij of zij een proces-verbaal opmaken.

De school maakt zich vooral zorgen als een leerling veel ziek is en daardoor niet naar school komt. In een verzuimgesprek praten we hierover met leerling en ouders. Natuurlijk praten we altijd eerst met de leerling, om erachter te komen waarom hij of zij niet naar school gaat. Ook dit ziekteverzuim meldt de school bij de leerplichtambtenaar. Dit verzuimgesprek wordt ook gevoerd bij vaak te laat komen.