Kernteam

Voor de ontwikkeling van een leerling is soms advies of ondersteuning van deskundigen van buiten de school nodig. Dat kan een maatschappelijk werker van MEE Veluwe zijn, een leerplichtambtenaar en/of een jeugdarts van het CJG.

Samen met de orthopedagoog, de schoolleiding en de groepsleraar van de leerling, werken ze samen in het kernteam. Het kernteam bespreekt of extra ondersteuning nodig is en/of geeft deze ondersteuning zelf. Natuurlijk worden ouders hierover geïnformeerd en wordt hun toestemming gevraagd. Soms is er overleg samen met de leerling en ouders. Ook kun- nen ouders zelf contact met de externe deskundigen opnemen.

De extra ondersteuning staat in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling. Dit OPP is een onderdeel van het individueel ontwikkelingsplan (IOP) van elke leerling.