Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is lid van het kernteam. De school heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente Apeldoorn.

De heer P. Graaff
Marktplein 1, postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
055 580 21 35 / 580 19 89
p.graaff @ apeldoorn.nl