Ouderbijdrage

De overheid betaalt niet alle activiteiten die de school belangrijk vindt. De school moet bijvoorbeeld excursies naar bedrijven, meedoen aan sport- en ontspanningsactiviteiten, openingsfestival en bezoeken aan culturele activiteiten zelf betalen. Om dit te kunnen doen, heeft de school een aanvullende bijdrage van ouders nodig.

De ouderbijdrage is € 30,- per leerling en is vrijwillig. De school stuurt hierover in het begin van het schooljaar een brief. Het is mogelijk dit bedrag direct over te maken op rekeningnummer NL11 INGB0000616742, op naam van Medezeggenschapsraad Praktijkschool Apeldoorn. De ouders in de medezeggenschapsraad beheren de ouderbijdrage.