Schoolkamp

Leerlingen van de eerste en tweede fase gaan regelmatig op excursie. Ouders hoeven hiervoor geen bijdrage te betalen. Voor het schoolkamp vraagt de school een bijdrage van € 90,- per leerling. De eerste helft van het bedrag moet vóór 22-02-2019 betaald zijn. De tweede helft van het bedrag moet uiterlijk 17-05-2019 betaald zijn. Betalen kan contant of door over te maken naar bankrekening NL27 RABO 0394 0529 51 van de Praktijkschool Apeldoorn. Graag bij overmaken ‘schoolkamp’ en de naam van de leerling vermelden. De eerste betaling is een bewijs van inschrijving voor het schoolkamp. Wordt de leerling afgemeld, dan betaalt de school dit bedrag niet terug omdat ze dan al kosten heeft gemaakt.