Schoolkosten

Het geld voor de leermiddelen, zoals computers en lesboeken, krijgt de Praktijkschool Apeldoorn van de overheid. Daarmee koopt de school alle middelen en materialen die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen geven. Ouders betalen de persoonlijke materialen voor de leerlingen, zoals agenda, pennen en potloden, werkkleding en veiligheidsschoenen. Ook betalen ouders de vrijwillige ouderbijdrage voor de MR en de bijdrage voor het schoolkamp.