Sponsoring

Bedrijven of organisaties kunnen de Praktijkschool Apeldoorn sponsoren. Daarbij moeten we wel voldoen aan een paar voorwaarden. De belangrijkste is dat we sponsoring voorleggen aan de medezeggenschapsraad van de school. Daarnaast is het convenant dat het bestuur van de school heeft onderschreven leidend.  

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundigedoelstellingen van de school
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheiden de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaarbrengen 
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van hetonderwijs beïnvloeden.Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.