Stichting Leergeld Apeldoorn Voorst

De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst wil dat ook kinderen uit gezinnen met weinig inkomen mee kunnen op excursies en schoolkamp. Dit zijn kinderen van 4 tot 18 jaar. De stichting betaalt buitenschoolse activiteiten voor deze kinderen voor een deel of helemaal. De stichting helpt gezinnen als het inkomen van de ouder(s) lager is dan 120 procent van de bijstandsuitkering. Vaak helpt de stichting ook als het gezin schuldsanering heeft. Bel voor een afspraak naar 06 12 67 51 59. Of stuur een e-mail naar leergeldapeldoornvoorst @ live.nl (www.leergeldapeldoornvoorst.nl)