Beroepsschilderen in het praktijkonderwijs

Verslag
De schilderdocenten van Praktijkschool Apeldoorn en Praktijkschool De Boog zijn gezamenlijk geïnterviewd voor de OnderhoudNL krant.

21 november 2019

 

Apeldoorn heeft twee scholen voor praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs is  bestemd voor kinderen die moeite hebben met het reguliere lesaanbod en een leerachterstand hebben . Ze leren in de praktijk en om de kansen op een baan te vergroten kunnen ze branchegerichte certificaten en diploma’s halen. Scholen voor praktijkonderwijs begeleiden hun leerlingen tot en met hun plek op de arbeidsmarkt. We spreken Jelle de Jong van de openbare Praktijkschool Apeldoorn en Rene van Elk van Christelijke Praktijkschool De Boog, beide leerkracht voor de richting Beroepsschilder. Ze vertellen wat dit type onderwijs zo bijzonder maakt en hoe het in speelt  op de vraag en het  aanbod op de arbeidsmarkt?

Wat maakt praktijkonderwijs zo bijzonder? De persoonlijke leerweg en passende begeleiding voor iedere leerling, zegt Jelle: “Het (zogenaamde PRO onderwijs) Praktijkonderwijs is  een leerlinggerichte vorm van onderwijs. De leerling staat centraal. De leerlingen bepalen zelf de richting en daaromheen wordt het lesaanbod vormgegeven. De groepen zijn relatief klein waardoor de leerlingen de aandacht krijgen die nodig is.” Rene vult aan dat kinderen niet gewoon kunnen kiezen voor deze school: De overheid heeft  criteria vastgesteld voor de toelating tot het praktijkonderwijs. De hoogte van het IQ en/of een leerachterstand van tenminste drie jaar zijn bepalend.”

Is dit een noodzakelijke aanvulling op het regulier onderwijs? Het is geen aanvulling, maar een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen die dit nodig hebben. Absoluut zeggen ze beiden tegelijk. Jelle geeft aan dat een PRO-leerling op VMBO ondersneeuwt: “Ze hebben door verschillende oorzaken een (vrijwel onoplosbare) grote leerachterstand opgebouwd waardoor er meer begeleiding nodig is. Zonder deze opleiding, zouden ze niet zover komen.” Volgens Rene is het heel jammer dat ze vaak een negatief zelfbeeld hebben opgebouwd: “Speciaal onderwijs is er (bijna niet meer) veel minder. En wanneer ze dan meedraaien op een reguliere basisschool, vallen ze meer op omdat ze moeite hebben met leren. De kans bestaat dat ze daardoor gepest of genegeerd worden. Wanneer deze kinderen echter bij elkaar zitten, vormen ze wel een meer gelijke groep en zijn ze ook eens de beste. Dat is zo mooi aan deze scholen, ze krijgen weer moed en zelfvertrouwen.”

Jullie begeleiden de leerlingen die het vak Beroepsschilder willen leren. Is er behoefte aan? Rene: “Het is heel belangrijk, we hebben ze echt nodig. De voorzitter van OnderhoudNL geeft ook aan dat dit een kweekvijver wordt. Schildersbedrijven benaderen ons voor stagiaires. Vooral kleine schildersbedrijven zijn daarmee geholpen. Daar krijgen ze vaak een mooie praktijkperiode.” Jelle: “Door ze de werknemersvaardigheden aan te leren zoals vragen stellen, op tijd komen en beleefd zijn, in combinatie met de juiste basis van het schildersvak, kunnen onze leerlingen het gat opvullen waar de schildersbranche mee kampt.”

Beide heren  zijn bevlogen leerkrachten die inspireren met de schoonheid van het schildersvak. Ze bewegen ondernemers ertoe met deze leerlingen in zee te gaan. Verder is er bewustwording en samenwerking tussen school, ouders en bedrijfsleven nodig om het gat op de arbeidsmarkt op te vullen. Rene: “Ja, voor schilders die uitstromen is  de kans op een baan groter na hun periode op de praktijkschool. Soms als volwaardig schilder en anders beginnen ze met een aanvulling op het salaris dmv loonwaarde bepaling omdat  zij niet dezelfde productie hebben als een reguliere werknemer. Jelle geeft aan dat de branchevereniging hier ook wat in kan betekenen: “Juist dat en het vrijmaken van de juiste tijd en aandacht er een echte win-win situatie kan ontstaan. Vele schildersbedrijven hebben deze stap al gezet en zijn tevreden.”

Ook interessant

Verslag
Miquel zijn kunst

Miquel zijn kunst

Verslag
Op excursie naar De Kruidentuin

Op excursie naar De Kruidentuin

Verslag
Bezoekje aan de Bouwbeurs

Bezoekje aan de Bouwbeurs