Vertrouwenspersoon

Op Praktijkschool Apeldoorn is momenteel één vertrouwenspersoon: Dhr. J. de Jong. De vertrouwenspersoon is er voor leerlingen, ouders en schoolteamleden die een klacht hebben of zich onprettig voelen door gedrag of woorden van medeleerlingen of personeel op school.