Vertrouwenspersoon

Op Praktijkschool Apeldoorn zijn twee vertrouwenspersonen: mevr. A. Santbulte en dhr. J. de Jong. De vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en schoolteamleden die een klacht hebben of zich onprettig voelen door gedrag of woorden van medeleerlingen of personeel op school.