Vrijwillige ouderbijdrage 2017-2018

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Inmiddels heeft u van de  Medezeggenschapsraad van de Praktijkschool Apeldoorn een brief ontvangen met daarin de vraag  om een bijdrage; de vrijwillige ouderbijdrage. Zoals in de schoolgids staat vermeld is het dit jaar vastgesteld op € 30,- per leerling.

 

Het bedrag kunt u overmaken d.m.v. internetbankieren:

Rekening nr. (IBAN): NL11INGB0000616742

t.n.v. MR Praktijkschool Apeldoorn

o.v.v. ouderbijdrage + naam kind

Contante betaling is eveneens mogelijk. Uw zoon/ dochter/ pupil levert het geld in bij de administratie en ontvangt een kwitantie.

 

Met de bijdrage kunnen we activiteiten betalen die een aanvulling zijn op bestaande onderdelen van de school. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Groepsuitjes
  • Kennismakings
  • Barbecue begin schooljaar
  • Bijdrage schoolkamp
  • Schoolfeest

 

Met vriendelijke groet,

De Medezeggenschapsraad van de Praktijkschool Apeldoorn